Göta kanal/ Söderköping 2008-09-05

a_soderkoping_00.jpg (84613 bytes)

a_soderkoping_01.jpg (26308 bytes)

a_soderkoping_11.jpg (68955 bytes)
"Hamnen" i Söderköping

a_soderkoping_12.jpg (75896 bytes)

a_soderkoping_13.jpg (65598 bytes)

a_soderkoping_14.jpg (72338 bytes)
Sluss

a_soderkoping_15.jpg (47666 bytes)

a_soderkoping_17.jpg (58565 bytes)

a_soderkoping_19.jpg (44224 bytes)
Göta kanal skär genom landskapet

a_soderkoping_20.jpg (59587 bytes)
Slussning av kanalbåten Lindön

a_soderkoping_21.jpg (54513 bytes)

a_soderkoping_22.jpg (69684 bytes)

a_soderkoping_23.jpg (47411 bytes)

a_soderkoping_24.jpg (53343 bytes)

a_soderkoping_26.jpg (69730 bytes)
Ombord på Lindön

a_soderkoping_25.jpg (42991 bytes)


Copyright 2008

Fler bilder

www.martensson.net