Fiske på Öresund 2008-08-30

a080830_ 002.jpg (62503 bytes)
Mona fick minsta fisken ...

a080830_ 011.jpg (81659 bytes)
och två stora torskar, samt massor av sill

a080830_ 012.jpg (75823 bytes)

a080830_ 003.jpg (67968 bytes)
Ett 40-tal båtar fiskar sill vid Vens norra

a080830_ 004.jpg (57618 bytes)

a080830_ 005.jpg (61239 bytes)

a080830_ 007.jpg (52627 bytes)
Turfiskebåten Wittskär från Råå

a080830_ 015.jpg (65867 bytes)
Efter att vi fått ett 70-tal siller, ca 10 kg,  måste båten rengöras

a080830_ 026.jpg (47106 bytes)

a080830_ 016.jpg (58691 bytes)

a080830_ 017.jpg (63183 bytes)
Turfiskebåten Svalandia från Råå

a080830_ 020.jpg (31205 bytes)
Hamnen Norreborg på Ven syns i bakgrunden

a080830_ 021.jpg (53332 bytes)

a080830_ 022.jpg (68855 bytes)

a080830_ 024.jpg (67167 bytes)

a080830_ 027.jpg (58291 bytes)
Landskrona

a080830_ 029.jpg (79312 bytes)
Vi närmar oss Rååhamn efter ett lyckat fiske på Öresund


Copyright 2008

Fler bilder

www.martensson.net