VÄLKOMMEN till Råå

Raa

Råå sett från Råå-hamnpir

Valborgsmässoafton på Råå

Råå från ovan

Råå småbåtshamn sett från ovan


Raa Museum

Råå Museum
Hamnplanen

 

Råå ett gammalt fiskeläge  

I omgivningarna kring Råå finns det en hel del minnen från forntiden som gamla gånggrifter och stendösar.

Skåne och Råå tillhörde Danmark fram till år 1658, därefter har vi varit "belägrade" av Sverige.
Råå har varit utsatt för militära angrepp från olika länder,
det värsta angreppet utfördes av Ryssen år 1788,
då hela Råå brändes ned.

Råå och Rååborna har varit djupt engagerade i smugglingsverksamhet
under den sk. lurendrejartiden, vilken var i mitten av 1800-talet.
Smuggelgodset bestod ofta av sprit och tobak, vilket hämtades i Danmark och roddes i mycket snabba båtar, för att landas på Råå.
Den snabbaste roddbåten hade 16 roddare, och när väl tullen lyckades beslagta den, sågades den mitt i tu.
Hela samhället var delaktigt i smugglingsverksamheten, för att lura tullarna, spred barnen falska rykten om var nattens laster skulle landsättas.
Råå kvinnorna sålde fisk och smuggelsprit på torget i Helsingborg,
spriten förvarades i kaggar som doldes under kjolarna.
I slutet av 1800-talet tonades smugglarverksamheten ned p.g.a. ökad religiositet och större lönsamhet för fisket.

Råå var vid sekelskiftet Sveriges största fiskeläge och ett betydande
sjöfartsamhälle, många av husen på Råå är sk. kaptenshus.

Råå inkorporerades med Helsingborg 1918, men har lyckats att behålla sin särprägel och är fortfarande ett mycket pittoreskt och levande fiskeläge.

Centrum av Råå sträcker sig i nord - sydlig riktning längs med Rååvägen, där en mängd butiker och matsällen finns.
Gamla Råå, där gathusen ligger längs med kullerstensgator är ett stycke kulturhistoria, som är väl värt ett besök.

Längs hela Råås kuststräcka är det utmärkta badstränder,
i norr ligger campingplats med 50 meters basäng,
och i söder finns småbåtshamn med segling och vattensport.

   

Sommar på RÅÅ

Råå-visan

Här ska ni se en påg från Råå
som kan rulla och kan gå
aldrig står hans rullebör still
så läng det finns en färsker sill.

Somliga bär sin sill på rygg
i en kyva ren och snygg
andra de gör som jag nu gör
kör den i en rullebör.

Refräng:

Leve Råå, du lilla blomma
med dina fromma
och syndiga kaptener
måtte så i fröjd och gamman
nu smälta samman
med Helsingborg

Här kan ni köpa vad ni vill,
torsk, rö'spätta och makrill
sillen den sprallar tills den dör
i sin fina rullebör.

Snacket det går i boarna,
snacket går på broarna
töser från Råå
ja, dom är bra
men dom ska våra pågar ha.

Refräng:
Leve Råå...

Raa

Råå Vattentorn reser sig ur skogen Esket.

 

Ett vattentorn som aldrig använts 
Vattentornet byggdes av Råå municipalsamhälle år 1916 som en sista självständighets symbol innan Råå blev uppslukat av Helsingborg 1918.
Tornet är byggt i tegel, Persa-sten från Helsingborg på utsidan och Olsa-sten på insidan.
Höjden är cirka 30 meter och Råå vattentorn rymmer 200 kubikmeter vatten.
Under 1980 - talet renoverades Råå vattentorn och är i bra skick.


Raus Kyrka

Raa

Raus Kyrka är från 1100 talet  

Råå Råå Råå Råå Råå Råå                                 Last Updated 2005-11-20