Finland 2002

nm02_01.jpg (36662 bytes)
Utresa från Stockholm med Silja Europa

nm02_02.jpg (44435 bytes)
På Åland möter vi Silja Symfoni

nm02_03.jpg (30016 bytes)

nm02_04.jpg (33121 bytes)
Viking Line lägger också till i Mariehamn för att kunna köra TaxFree

nm02_05.jpg (36546 bytes)
Mariehamn på Åland

nm02_07.jpg (45629 bytes)

nm02_1a.jpg (40341 bytes)
Gamla Karleby Segelförening i Kokkola

nm02_59.jpg (57281 bytes)
Grillfest i hamnen

nm02_76.jpg (45674 bytes)
Nordiska Mästerskapen för Optimistjollar

nm02_85.jpg (97311 bytes)
Renée blev 5a på NM 2002


Åbo, Forum Marinium

Forum Marinums flotta av museifartyg är även internationellt sett värdefull.
Vid kajen kommer sommaren 2002 följande fartyg att ligga:
fullriggaren Suomen Joutsen,
tremastbarken Sigyn, minfartyget Keihässalmi, kanonbåten Karjala och bogserbåten Vetäjä V.
Dessutom finns det flera fartyg som fortfarande är i gång, bl.a. åfärjan Pikkuföri, som trafikerar längs Aura å.
Allmänheten har också funnit Forum Marinum: det årliga besökarantalet är redan nästan 50 000.
Sjöcentrets läge invid Åbo slott ökar dess dragningskraft.


Segelfartyget Sigyn med anknytning
till Råå ligger i Åbo

nm02_142.jpg (39033 bytes)
Hemresa från Åbo med Silja Europa